Chính sách bảo hành/bảo trì

Thời hạn bảo hành

– Thời hạn bảo hành sản phẩm là 01 tháng đến 06 tháng kể từ ngày hoàn tất giao dịch mua bán (đã xuất hóa đơn mua hàng)
– Thời hạn bảo hành sản phẩm được tính từ ngày ghi trong hóa đơn mua hàng.
– Nếu không có thông tin về ngày lắp đặt của sản phẩm và ngày của hóa đơn mua hàng, Thời gian bảo hành sản phẩm dựa trên ngày xuất kho của ĐIỆN MÁY HSG.

Bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu có một trong những điều kiện dưới đây:

– Sản phẩm hết hạn bảo hành.
– Các lỗi hoặc thiệt hại là do tai nạn, lũ lụt, hoả hoạn, thiên tai hoặc sâu bọ, côn trùng, bò sát hay vật lạ xâm nhập vào sản phẩm.
– Các lỗi hoặc thiệt hại là do sản phẩm được bảo quản, sử dụng không đúng hướng dẫn của ĐIỆN MÁY HSG.
– Sản phẩm không chứng minh được điều kiện bảo hành hay không chứng từ gốc như: Hóa đơn mua bán, Tem bảo hành…

Lưu ý:

– Không áp dụng đổi trả sản phẩm trong thời gian bảo hành.
– Trong thời hạn bảo hành, ĐIỆN MÁY HSG sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, đổi trả cho những sản phẩm thuộc nhóm bảo hành.